top of page

"Arthur Eriksen - med Norden som hjemstavn" ble lansert 11. desember 2019


Arthur Eriksen ble født i Østre Aker i 1903. Han vokste opp delvis i Kristiania, delvis i jord- og skogbrukskommunen Eidskog. Her bosatte han seg som voksen og etablerte familie. Helt fra barnsben av var Eriksen drevet av en trang til å skape, og Hedmarksnaturen var en sterk inspirasjonskilde. Som voksen begynte han så smått å fuske litt i malerfaget på fritiden, etter harde økter i skogen. Et velvillig innstilt herredsstyre ga Eriksen muligheten til å utdanne seg som kunstner både ved SHKS og Statens kunstakademi. Dermed var løpet lagt. Arthur forble aktiv billedkunstner gjennom hele sitt liv, våde i Norge, Island og Sverige. Arthur Eriksen døde i 1982 etter lengre tids sykdom. Han malte helt til det siste. Et liv og en karriere var over.

11. desember i fjor kunne vi endelig lansere boken jeg har skrevet på i halvannet år, "Arthur Eriksen - med Norden som hjemstavn". Boken er sluttresultatet av et 25 år langt prosjekt Eidskog Kunstforening har hatt hvor de har sporet opp og registrert arbeider av billedkunstner og eidskoging Arthur Eriksen (1903-1982).

Trass i det glatte føret var det godt oppmøte på Tyrielden - Eidskog bibliotek denne mørke desemberkvelden. Jeg fikk anledning til å presentere boken, samt Arthurs liv og virke, for et interessert publikum. Takk til biblioteket, til kunstforeningen, og til alle oppmøtte! :-)

I forbindelse med en Arthur Eriksenutstilling som blir arrangert til høsten (trolig i september), så har jeg blitt invitert til å komme og snakke om Arthur, hans liv og kunst enda en gang da. Gleder meg til det.

Så var det selve boken: Hvordan får du kjøpt eller bestilt eksemplarer av denne? ;-)

Boken om Arthur Eriksen kan bestilles fra følgende e-postadresse: arthur.eriksen.bok@gmail.com. Porto kommer i tillegg til utsalgspris. Den er også til salgs på biblioteket på Skotterud.

"Arthur Eriksen - med Norden som hjemstavn". Forfatter: Hanne Storm Ofteland. Med forord av Ivar Skulstad. 152 sider, rikt illustrert. ISBN 978-82-90655-02-5. Prosjekteier/Oppdragsgiver: Eidskog kunstforening. Utgitt av Eidskog Museums- og Historielag, desember 2019. Utsalgspris: Kr 350.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page