top of page

"Rentrommet" - Gruppeutstilling i Gallery T - åpning 28. mars


R e n t r o m m e t

MALERIER OG SKULPTURER

Gallery T har gleden av å ønske dere velkommen til årets første salgsutstilling:

Lørdag 28. mars kl: 18.00

Verkensveien 2 - 1385 DIKEMARK, ASKER (tidl. Galleri Issa)

Med arbeider av:

Lise Bottolfs, Mard Issa, Jan Valentin Sæther, Harald Kolderup, Oddmund Raudberget, Dag Hol og Eldar Parr

Det vi også være grafiske arbeider av kunstnerne til salgs.

V e l k o m m e n

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page