top of page

Lær å male av en mester! Siste kurs på Dikemark starter 22. september!

Lær å male av en mester! Siste kurs på Dikemark starter 22. september!

September 16, 2015

Jan Valentin Sæthers inovative kurs om oljemaleriet handler om å forenkle og samtidig fordype opplevelsen av å male. Responser fra elever kan du lese her. Jan Valentins pedagogiske evner og metode har videre blitt kommentert i pressen som særegent og kompetent. Han var den eneste professor i klassisk figurativt maleri i Skandinavia i nyere tid. Påfallende mange av Sæthers studenter fra tiden på akademiet er i dag fremtredende kunstnere i nasjonale og internasjonale arenaer. Studentene som gikk ut fra Akademiet via hans faglige veiledning har brutt ned veggen som eksisterte mellom figurative disipliner og det offentlige kunst-Norge. Konflikten har opphørt. Dette lå også delvis i tiden.

Høstens malerundervisning vil bli holdt på tirsdager i Verkensveien 2, (Dikemark) i Asker.

HVIS DU HAR TENKT PÅ Å LÆRE MER OM MALING LES VIDERE.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page